Pensioen

Collectieve pensioen regeling

U overweegt voor uw medewerkers een collectieve pensioenregeling.
Samen met u bespreken we uw wensen waarbij de volgend zaken aan de orde komen :

Inventarisatie

 • Het is mogelijk dat u valt onder een verplichte regeling zonder dat dat u dat weet;
 • Wat is de reden dat u een collectieve regeling wil aanbieden;
 • Welke regelingen zijn er in Nederland;
 • Welke soort regeling past het beste bij uw bedrijf en uw medewerkers;
 • Uit welke componenten dient de regeling te bestaan;
 • Is uw bedrijf nu en in de toekomst in staat de regeling financieel op te brengen;
 • Dienen de medewerkers een financiële bijdrage te leveren in de kosten.

Analyse en advies

Op basis van de inventarisatie maken wij een analyse en een advies.

In samenspraak met u en uw accountant offertes maken en aanvragen bij diverse aanbieders.
Deze zullen wij vervolgens met u bespreken waarbij onder andere de volgende zaken van belang zijn:

 • Het kostenlaatje van de aan te bieden regeling;
 • De financiële positie van de aanbieder;
 • De kostenstructuur van de regeling;
 • De performance van de aanbieder;
 • De administratieve afhandeling door de aanbieder.

 

Implementatie van de regeling en verdere uitvoering

Indien er een keuze is gemaakt wordt de regeling in gang gezet, aangevraagd en geïmplementeerd.
De navolgende zaken zullen wij vervolgens doen:

 • Het voorstel in een collectieve setting met uw medewerkers bespreken;
 • Individuele vragen van medewerkers schriftelijk en/of mondeling nader behandelen;
 • Alle gegevens van het bedrijf en de medewerkers invoeren in de aangevraagde regeling;
 • De pensioenstukken controleren;
 • Mutaties doorvoeren;
 • Nieuwe medewerkers informeren en de aanvraag verwerken;
 • De nota’s controleren;
 • Mutaties controleren;
 • Nieuwe wet en regelgeving bespreken.

Kosten

Voor het gehele traject brengen wij eenmalig een bedrag in rekening.
Dat kan op basis van een fixed fee of op uur basis.

 

Daarnaast brengen wij elk jaar een bedrag in rekening op basis van het aantal deelnemers
aan de regeling waarbij wij een staffel toepassen.

Scroll naar boven