Zorg

Actieve Transparantie beloning

Herland Pensioen en Zorg BV is voorstander van een actieve beloningstransparantie.
Wij informeren onze relaties vooraf welke vergoeding wij van verzekeraars ontvangen
voor onze diensten en welke diensten wij hiervoor aan jou verlenen.
Voor jou als relatie is het daardoor helder en duidelijk wat je van ons mag verwachten en
welke vergoeding wij ontvangen.

Collectieve Zorgverzekeringen

Wat doen wij voor je :

 • Advies aan bestaande en nieuwe verzekerden over:
  Keuze basis verzekering
  Keuze eigen risico
  Keuze aanvullende dekking
 • Informatie over de dekking in de basisverzekeringen en aanvullende verzekeringen
 • Hulp bij het aanvragen van een zorgverzekering online
 • Hulp bij het wijzigen van een bestaande zorgverzekering
 • Bemiddeling tussen verzekerden en verzekeraars bij problemen over vergoedingen en andere zaken
 • Jaarlijks overleg met de contractbeheerder over o.a. premies, voorwaarden, kortingen op de aanvullende verzekeringen en resultaten

Contact met (nieuwe) verzekerden vindt meestal plaats middels telefoongesprekken, chatgesprekken en mail.

Welke vergoeding ontvangen wij :

Voor de bovenstaande diensten ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraar.
Deze vergoeding wordt betaald voor elke verzekerde van 18 jaar en ouder.
Voor meeverzekerde kinderen ontvangen wij geen vergoeding.

De vergoeding die wij ontvangen in afhankelijk van de gekozen zorgverzekeraar
en kan ook afhankelijk zijn van de gekozen basis verzekering en aanvullende
verzekering.

De vergoeding bedraagt een bedrag dat ligt tussen € 2,00 en € 2,50 per maand.

 

Scroll naar boven